La Pasión de Chinchón – De kruistocht van Jezus 2023

Op paaszaterdag, beleeft Chinchón het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus met de theatrale opvoering van “La Pasión”. De kruistocht wordt voorgesteld door inwoners uit het dorp en is een van de beroemdste in de provincie Madrid, waardoor Chinchón vol loopt met toeschouwers van heinde en ver. Een groot spektakel, wat je niet mag missen, dat zich afspeelt in de dorpskern. In een decor van smalle straten, kleine pleintjes en op de Plaza Mayor met een kleurrijke sfeer die moeilijk te evenaren is.

De voorstelling duurt bijna twee uur en begint op paaszaterdag bij het vallen van de avond. Het is helaas onmogelijk alle scenes mee te maken, omdat je je nauwelijks kunt verplaatsen door de menigte. Wij adviseren dan ook om vroegtijdig naar de Plaza Mayor te gaan, zodat je het laatste avondmaal, de Calvarieberg en tenslotte de hemelvaart kunt zien.
De acht scènes die worden opgevoerd, vormen een spektakel dat wordt gewaardeerd om zijn traditie en kleur, maar ook om de bevoorrechte omgeving van de Plaza Mayor.

Het Laatste Avondmaal

(Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad) (Vriend, waarom zijt gij hier gekomen, en met een kus verraadt gij de zoon des mensen?)
Dit is de scène waarmee de voorstelling begint en speelt zich af op het balkon van het stadhuis op de Plaza Mayor. Jezus dineert met zijn apostelen om het brood en de wijn te delen voor zijn dood. Na het avondmaal vertrekken Jezus en zijn apostelen, behalve Judas, naar de Hof van Olijven.

Olijfgaardgebed

(Vader, indien het mogelijk is, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede)
Speelt zich af op “Plaza de San Roque”. Jezus is in de tuin aan het bidden met zijn apostelen wanneer Judas verschijnt. Judas verraadt, in ruil voor 30 zilveren munten, Jezus door hem een kus te geven om zo de Romeinen te laten weten wie ze moesten arresteren. Zij brengen Jezus naar het paleis van Pontius Pilatus.

Pilatus

(Spreekt gij niet tot Mij, en weet gij niet, dat Ik u kan verlossen of veroordelen? Je zou geen macht over mij hebben, als het je niet van boven was gegeven)
Onder het balkon van een imposant privé huis in de “Esquina Olalla”, laat Pontius Pilatus Jezus geselen en hem ter dood veroordelen. Hier begint zijn kruistocht naar de Golgotha via “Calle de la Amargura” naar “Calle Morata”.

1e val – Simon uit Cyrene

Jezus loopt met het kruis en hij is zo moe dat hij het niet meer aankan. Op de hoek van “Cuesta de la Torre”, valt hij voor de eerste keer. Een man uit Cyrene, afkomstig van het platteland, komt voorbij en is verplicht Jezus te helpen met het kruis op weg naar Golgotha.

2e val – Veronica

Aangekomen op de Plaza Mayor, via “Columna de los Franceses” valt Jezus voor de tweede keer. Een vrouw baant zich een weg door de menigte en veegt Jezus’ gezicht af.

3e val – Maria

(Zie de moeder van de veroordeelde man, ze ziet eruit alsof ze tien jaar ouder is geworden)
De meest ontroerende scène. Jezus valt voor de derde keer terwijl hij het kruis draagt. Hij ontmoet zijn moeder, Maria, hun blikken ontmoeten elkaar, de stilte zegt alles.

Kruisiging

(Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen)
Jezus komt aan bij Golgotha en wordt samen met twee dieven aan het kruis genageld.

Afdaling van het Kruis

(Maria houdt haar zoon in haar armen, geen woord, geen kreun. Ze overdenkt haar dode zoon)
Als Jezus dood is, wordt hij van het kruis gehaald, zodat Maria, zijn moeder, hem in haar armen kan houden.

Begrafenis

Jezus wordt van het kruis is gehaald, in een laken gewikkeld en in een graf gelegd.

Verrijzenis

Voor de hoofdgevel van “Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción” herrijst Jezus.